BREAKING NEWS!

Anim na health program ng dalawang unibersidad sa Region 1, pinapayagan nang magsagawa ng limited face-to-face classes

Sa pamamagitan ng CHED-DOH Joint Memorandum Circular No. 2021-001, anim na health-related course pa lamang ang napahintulotan para sa limited face-to-face classes. Ayon kay Dr. Rogelio Galera Jr., CHEDRO1 Director, ang mga health programs ay kinabibilangan ng medicine, nursing, medical technology o medical laboratory science, physical theraphy, midwifery at public health.

Dalawang unibersidad sa Region 1 ang napahintulotan para sa pagsasagawa ng nasabing face to face classes, at sa ngayon, ay naghahanda na ang mga ito.

Samantala, naglabas na rin ng CHED ng memprandum order para sa flexible learning kung saan nakasaad dito ang mga polisiya at guidelines kung paano maisasagawa ang mga klase tulad ng blended learning, online at modula.

SHARE THIS ARTICLE NOW

COMMENTS

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TAGS

The latest news from luzon. Timely. Accurate. Fair.

DQ Before and After Elections

Mayor Bitong Bigote of Barangay Bitok, Municipality of Budol, Province of Batik, Philippines is the incumbent official and Mr. Pepong Malutong is his staunch opponent for the same position.  During

Seek a Critical Period to Attack

Mr. Bitong Bigote was born and raised in Barangay Bitok, Municipality of Budol, Philippines.  As he grew up, he developed not only a big waist and a long bushy mustache