BREAKING NEWS!

Bagong café sa Baguio, hangad na makatulong ngayong pandemya

Hilig niyo ba ay tambayang mapapalapit sa kalikasan – narito na ang café siklista sa Balenben, Irisan, Baguio City.

Sakto ngayong malamig na panahon ang kanilang bulalo. Dinala rin nila dito ang orihinal na lasa ng inasal Bacolod.

May alok silang mga lokal na produkto. Target ding matulungan ang mga may sakit.

May iba’t iba pang recreational activities tulad ng camping at rock wall climbing.

SHARE THIS ARTICLE NOW

COMMENTS

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.


TAGS

The latest news from luzon. Timely. Accurate. Fair.

A connection from music to soul

Our love for someone or something is a divine feeling that makes our heartbeat pound and yet we feel safe and sound. The moment we fall in love, everything stops