BREAKING NEWS!

Cordilleran art and craft products tampok sa Mandeko Kito Artisans Market

Ang Mandeko Kito ay isang salitang ibaloi na nangangahulugang “lets sell”.

Ang pagbubukas ng nasabing artisans fair ay pinangunahan mismo ni Dr. Raymundo Rovillos.

Tampok sa 3rd Mandeku Kito 2021 Artisan’s Market ang mga produkto ng mga alagad ng sining ng lungsod.

Angat din sa artisans market ang produkto sa paghahabi, basketry, accessory making at homemade herbal products.

Daan din ang aktibidad para ipakita ang ma likha at produkto mula sa mga karatig probinsya.

SHARE THIS ARTICLE NOW

COMMENTS

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TAGS

The latest news from luzon. Timely. Accurate. Fair.

Team Lakay Second overall in 2023 ADCC

Members of Team Lakay showed they are more than just a strike team after a strong in the 2023 ADCC Philippine International Open, where some of the finest grapplers from