BREAKING NEWS!

Kwento ng pagpapatuloy sa buhay ng isang amateur artist, sining sa pagpinta ang susi

Nang dahil sa sining sa pagpipinta, isang amateur artist ang nakulayan ang kahalagaan para mabuhay.
Makulay at makabuluhan ang buhay sa ibabaw ng mundo. Maraming kwentong may kanya-kanyang pahinang blanko. Bawat indibidwal ay may hawak na pintura para kulayan ito.

Ikaw? Paano mo kinulayan at binigyan ng kahulugan ang obrang buhay mo?

Bagong simula ng pag-asa, bagong buhay na kabanata, bagong kahulugan ng misyon habang humihinga pa. Ang kanyang kwento, sa ulat ni Paul Baldoza.

SHARE THIS ARTICLE NOW

COMMENTS

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


TAGS

The latest news from luzon. Timely. Accurate. Fair.