BREAKING NEWS!

Pamosong ‘Red Soil’ ng Cervantes, Ilocos Sur, silipin

Photo Courtesy of Michael Escobar

Ang tinaguriang Red Soil sa Brgy Pilipil, Cervantes ang isa sa ipinagmamalaking tanawin sa bayang ito. Mararating ito sa pamamagitan ng isang oras na pag-akyat sa bulubunking ito. Ngunit dahil sa Pandemia, matinding regulasion ang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan. Umaasa sila, pati na ang mga mahihilig sa ‘adventure’ na sa pagluwag ng regulasion, muli silang makakaapak sa lugar.

SHARE THIS ARTICLE NOW

COMMENTS

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.


TAGS

The latest news from luzon. Timely. Accurate. Fair.

A connection from music to soul

Our love for someone or something is a divine feeling that makes our heartbeat pound and yet we feel safe and sound. The moment we fall in love, everything stops